ADIQUIMICA

Adiquimica S.A.1983 yılında su devreleri şartlandırma ve su arıtımı konusunda kimyasallar üretmek için kurulmuştur. O günlerden beri, şirket yapısına Araştırma Geliştirme Bölümü dahil edilmiştir. Bu bölümün görevi, müşterilerin istekleri doğrultusunda en uygun çözümleri bulmaktır. Günümüzde inovasyona dayalı gelişme stratejisi sayesinde binlerce şirkete hizmet vererek sektörde lider hale gelmiştir.

Barselona, Madrid, Santander, Seville, Valensiya, Valladolid, Pontevedra, Zaragoza, Almeria, Montpellier ve İstanbul ofislerinde, Adiquimica’nın en uzman teknisyenleri, arıtma ve şartlandırma dizaynı için ilk çalışmalardan işletme parametrelerinin kontrolüne kadar müşterilerine eksiksiz çözüm ve servis hizmeti sağlamaktadır.

ÜRETİM TESİSİ

Adiquimica, su şartlandırma için kendi kimyasallarını üretmektedir. Üretim prosesi kalite ve çevre yönetmeliklerine uygun olarak şirketin Berga(Barselona)’daki 3500 m2’lik üretim tesisinde gerçekleşmektedir.

SOĞUTMA DEVRELERİ

Adiquimica, soğutma devrelerinin mükemmel işleyişini garanti etmek için çok geniş ürün yelpazesi sağlamaktadır.

  • Soğutma kulesi devresinin işletme koşulları ve besleme suyu kalitesi gözönünde bulundurularak işletme parametrelerini optimize etmek, korozyon oluşumunu engellemek, çökelti ve biyoloijk büyüme problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla müşterilerimize özel simülasyon programları sunuyoruz.  
  • Yüksek risk sistemlerinin etkili hijyen ve sağlık kontrollerini garantiye almak için, Adiquimica çok geniş yelpazede biyositler üretmektedir. Biyositler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Ayrıca şirket temizleme ve dezenfeksiyon uygulamaları için Pestisit Kuruluşlarının Resmi Kayıt ve Hizmetlerine kayıt olmuştur.

BUHAR KAZANLARI

Buhar kazanı arıtımı :

Adiquimica, düşük orta ve yüksek basınç kazanlarının korunması ve kontrolü için programlar ve ürünler sağlamaktadır. Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

- ADICLEAN çökelti önleyiciler

- ADIC oksijen tutucular (Oksijenin kimyasal redüksiyonunu sağlayan ürünler)

- Özel şartlandırma yöntemleriyle kondens hatlarındaki korozyonu önleyici kimyasallar

- Gıda ve içecek endüstrisi için özel ürünler

  • Kazanların kimyasal temizliği:

Adiquimica, buhar kazanlarının temizliği için özel ekipman ve uzman personel sağlamaktadır. Ayrıca şartlandırma programının verimini değerlendirmek ve ekipmanın   durumunu izlemek için buhar jeneratörlerinin iç denetimi gerçekleşmektedir.

ENERJİ

Enerji üretim tesislerinde (konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları ve petrol rafineleri dahil) su arıtımı ve su şartlandırması konusunda uzmanız.

Hizmetler:

- Farklı devrelerin kimyasal kontrolü için özel kimyasal ürün ve şartlandırma dizaynı ; Amaç işletme maliyetinin azaltılması ve üretim prosesinin geliştirilmesi

- Bakım maliyetini azaltmak için kendi ekipmanlarımızı kullanarak işletme verilerinin kontrolü

- Tesis ihtiyaçlarına göre şirket içi eğitim

TERS OZMOZ VE EDR

Ürün aralığı:

- Antiskalantlar (Deniz ve kuyu suyu).

- Serbest klor gidericiler.

- Biyositler.

- Askıda katı madde gidericiler.

- Dispersantlar,

- Kimyasal Temizlik (CIP) ürünleri.

  • Geniş ürün yelpazesi, simülasyon programları ile ters ozmoz, nanofiltrasyon ve EDR kurulumuyla ilgili ve kimyasal şartlandırma ve kimyasal temizleme gibi tüm ihtiyaçları karşılamaktayız. Bu hizmetin sağlanmasındaki yardımları için AR-GE bölümüne teşekkür ederiz. Ayrıca aşağıdaki hizmetleri de sunmaktayız:

- Membran otopsisi:

Membran otopsileri kirlenme sebepleri, temizleme programının etkili kılınması ve tesis bakımı konularının kısa sürede tanımlanmasını sağlamaktadır. Test ve analiz laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

- Membran temizleme prosesleri:

Sistemdeki en uygun iyileşme için, sistemdeki kirleticileri tanımlar, doğru ürünü seçer ve kimyasal temizleme prosedürünü tanımlarız. Prosesin gerçekleşmesi ve denetimi personelimiz tarafından yapılmaktadır.

ATIKSU

Atıksu için ürün gamımız su kaynaklarının daha iyi duruma getirilmesini sağlamaktır. Bunun için geniş yelpazede koagülantlar (organik ve inorganik), flokülantlar (katılar, emülsiyonlar ve dispersantlar) ve köpük kesiciler bulunmaktadır. Bu gruptaki ürünlerimiz çöktürme, yüzdürme, çamur susuzlaştırma, köpüklerin giderilmesi gibi atıksu arıtımındaki ünitelerde  rol almaktadır.

  • Önerilen arıtmanın etkinliğini test etmekteyiz.

Uygun koagülant ve flokülant dozaj miktarı jar testiyle belirlenmektedir. Zeta potansiyel ölçümleri koagülant testinin, çamur testinin en iyi derecede ayarlanması için yapılmaktadır.

Ayrıca atıksu ile ilgili yasal gerekliliklere uygun olarak müşterilerimize teknik tavsiyeler vermekteyiz.

NEMLENDİRME VE İÇMESUYU DEVRELERİ

  • Adiquimica nemlendirme ve sıcak, soğuk içmesuyu sistemleri ve devrelerinin etkili dezenfeksiyonu için özel personel ve kaynaklar sağlamaktadır. Bu sayede İspanya Hükümet Kararnamesi 885/2003 hükümleri, Lejyonella önlenmesi ve kontrolü için hijyen ve sağlık kriterlerine uyumluluk sağlanmaktadır.

EĞİTİM

Kimyasal arıtmaya yaklaşımda önemli olan suyun fiziksel - kimyasal davranışını simülasyon programlarıyla geliştirdik.

  • Soğutma devreleri için:

Adic-iyonik: Su analizlerine göre sirküle eden su içinde oluşacak olan kimyasal dengeyi hesaplar. Metalik elementlerin korozyonu ve kimyasal türlerinin kirlilik etkilerini önlemek için soğutma devrelerinde en uygun çalışma parametrelerini belirler.

Buna ilave olarak, müşterilerimizin tesislerinde su kalitesinin yazımla izlenmesini sağlamaktayız. Geçmişe ait işletme oluşumu ve anormalliklerin tespitine izin vermektedir.

  • Ters ozmoz sistemleri için:

AdicRO: Ters ozmoz sistemlerinde, besleme suyunun kimyasal şartlandırılması için kullanılması gereken en uygun antiskalantı ve dozaj miktarını seçerek membranların kirlenmesini engelleyen simülasyon programıdır.

Adiclean: Membranlarda tespit edilmiş olan kirliliğin, çökeltilerin giderilmesi için kullanılacak kimyasalları seçen ve temizleme prosedürünü belirleyen simülasyon programıdır.

İZLEME VE KONTROL EKİPMANLARI

- AdicMonitor, ters ozmoz için.

- Adiconline FQ, her türlü tesis için.

- Adiconline RO, ters ozmoz için.

- Adiconline Biocide, soğutma devreleri için.

- Adiquimica, doğru uygulama ve su arıtma/şartlandırma programlarının bakımını garantiye almak için tesisin özel ihtiyaçlarına göre saha kontrol ekipmanları ve uzaktan izleme sistemleri sağlamaktadır.  Adiquimica’nın bu faaliyet alanında edindiği tecrübeler şirketin arıtma ekipmanlarının gelişimi ve yeni taleplere uyumun gelişimini ilerletmektedir.  

Video

Ürün Adı : ADIQUIMICA