İyon Seçici Reçineler

      TOLEM ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

 

İyon Seçici(ion selective) Reçineler  

Bor ve Nitrat giderimi dışında endüstride yaygın olarak kullanılan proseslerde oluşan değerli metallerin, demir iyonlarının, ağır metallerin çözeltilerden ayrılmasından ve gerikazanılmasında yaygın olarak kullanılan özel tip reçinelerdir. Aşağıdaki tabloda yaygın olarak uygulanan iyon seçici reçineler listelenmiştir.

Reçine Model

     Uygulama Alanı

Exion IER M401

Makroporoz reçinedir, çift değerlikli metaller için yüksek oranda seçici bir iyon değiştirici reçinedir.

Exion IER M402-II

Makroporoz reçinedir, Kalsiyum ve magnezyum için çok etkili bir reçinedir. Tuzlu çözeltisi içinden Kalsiyum ve magnezyum alınması için yaygın olarak kullanılır.

Exion IER B503

Bor ve bileşikleri için yüksek seçici özelliğine sahip yüksek kapasiteli bir reçinedir. Ürün suyunda bor konsantrasyonu 1.0 ppm altına iner. B503-II olan tipi daha yüksek kapasitelidir ve ürün suyunda bor konsantrasyonu daha düşük olur.

Exion IER M405

Çeşitli civa tipleri için yüksek seçici bir reçinedir.

Exion IER M405-II

Değerli metal adsorpsiyonu için kullanılan iyon değiştirici reçinedir.

Exion IER F306

Florür(F-) giderimi için kullanılan reçinedir.

Exion IER SQ407

Arsenik giderimi için kullanılır. İçme suyu uygulamalarında kullanılır.

Exion IER N707

İçme sularından nitrat giderimi için kullanılır. N707-II olan tipi nitrat için daha yüksek bir seçiciliğe sahiptir ve deniz suyundan nitrat giderimi için bile kullanılır.

Exion IER G609

Sıvı çözeltilerden galyum iyonunun alınması için kullanılır. Özellikle Al2O3 üretimi sırasında Bayer liköründen galyum alınması için kullanılmaktadır.

Exion IER DAU-3

Hidroklorik asit(HCl) çözeltisi içinden Fe+3 alınması için kullanılır. Çözeltide HCl konsantrasyonu %15 den yüksekse ve demir +3 değerlikli olarak bulunuyorsa çözelti içindeki demir 1.0 ppm değerinin altına      düşürülebilir. Reçine tükendiğinde sadece safsu ile durulama yapılır ve deşarj suyunda yüksek miktarda FeCl3 bulunur. Rejenerasyon için kimyasal kullanılmaz.

Exion IER M411

Fe+3 ihtiva eden ve pH değeri 2 den düşük olan çözeltilerden geçiş metal (transition metal) iyonlarının yakalanması için kullanılan bir reçinedir. Bu metallere örnek krom, kobalt, bakır ve nikel sayılabilir.

 

 

Video

Ürün Adı : İyon Seçici Reçineler