Karma Yatak (Mixed Bed)

             TOLEM ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
    

DATA SHEET

EXION IER 750-MB KARMA YATAK(MIXED BED) REÇİNE

TDS MBR BM 0028

 

Karma Yatak Sistemlerinde Kullanılan Hazır Reçine

Ready to Use Mixed Bed Resin

 

Exion IER 750-MB reçinesi çoğunlukla yüksek saflıkta demineralize edilmiş silisi giderilmiş suyun üretiminde kullanılır. İletkenliği 0.2 uS/cm den daha az olan proses sularının temininde kullanılır. Reçinenin katyonik bölümü H+ formunda anyonik bölümü ise OH- formunda bulunur ve bu nedenle kullanıma hazırdır. Rejenerasyon yapmaya gerek yoktur.

 

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

 

Yığın yoğunluğu, bulk density gr/ml 0,71-0,74

Maksimum sıcaklık, maximum temperature ºC 60

Kuvvetli Bazik Anyon değiştirici Reçine Jel tip

 

Exion IER 1400-SB reçinesi yüksek kapasiteli ve mekanik mukavemeti iyi olan jel tip reçinedir. Akışkan yatak için FC ve çift katmanlı yataklar için SC tipi kullanılır. Saf ve ultra safsu eldesi için kullanılır. 

 

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler :

 

Reçine Bileşenleri, component resin

 

1600-SA/1400-SB

Pratik İyon Değiştirme Kapasitesi, Volume Exchange Capacity(min)

meq/ml

0.6

İyonik Form, ionic form

%

Katyon %99H+, Anyon %95 OH-

Hacim Oranı volume ratio/cation/anion)

 

40/60

Yığın Yoğunluğu, Bulk Density

gr/ml

0.71-0.74

Maksimum Sıcaklık, maximum temperature

°C

60

 

Video

Ürün Adı : Karma Yatak (Mixed Bed)