Birm Demir & Mangan Giderici

Birm bir filtrasyon medyası olup, genellikle demir ve mangan bileşiklerinin gideriminde kullanılmaktadır. Verimli ve ekonomik bir granüllü medyadır. Basınçlı filtrelerde kullanılabildiği gibi açık kum filtrelerinde de kullanılmaktadır. Birm medyası bir katalizör gibi sudaki çözünmüş oksijen ile demir bileşiklerinin reaksiyonunu arttırmaktadır. Yer altı sularında bulunan çözünmüş demir serbest karbondioksitin fazlalığından dolayı genellikle ferrus bikarbonat formunda bulunmaktadır ve filtrelenememektedir.

Birm medyası katalizör olarak sudaki çözünmüş oksijen ile birlikte Fe+2’yi Fe +3 formuna çevirmektedir ve oluşan ferrik hidroksit çökelebilmekte ve kolayca filtrelenebilmektedir. Birm medyasının fiziksel özelliğinden dolayı çökelen bileşikler sadece ters yıkama suyu kullanılarak kolayca deşarj edilebilmektedir. Aynı zamanda suda çözünmemesi veya demir giderimi esnasında sarf edilmemesi  sebebiyle diğer medyalara göre ekonomik avantaj sağlamaktadır.

                           

Birm mineralini kullanırken suda yağ, Hidrojen Sülfit, 4.0 ppm’in üzerinde organik madde olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sudaki çözünmüş oksijen miktarı en az demir miktarının %15’ine eşit olmalı, suyun pH seviyesi 6,8 veya daha fazla olmalıdır. Eğer pH seviyesi düşük ise dolomit ile veya kostik kullanılarak arttırılmalıdır. Sudaki çözünmüş oksijen miktarı düşük ise havalandırma ile gerekli miktara ulaşılmalıdır. Hamsu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Özellikle hamsuda mangan var ise, ters yıkama öncesi arıtılmış suda mangan ham suya göre yüksek çıkıyorsa ya medya parçalanmaya başlamıştır veya medyanın kapasitesi dolmuştur. Ters yıkama esnasında veya hamsuya eklenebilecek kimyasallar medyanın görevini yapmasını engelleyebilir, medyayı parçalayabilir veya medyayı kaplayarak verimini düşürebilir. Herhangi bir kimyasal eklemeden önce mutlaka Tolem Çevre servisine danışınız.

   

Birm aynı zamanda mangan gideriminde de kullanılabilmektedir. Mangan giderimi için suyun pH seviyesi               8 – 9 arası olmalıdır. Eğer suda aynı zamanda demir de varsa pH 8 – 8,5 aralığında olmalıdır. Eğer pH seviyesi 8,5 üzerinde olursa kolloidal demir oluşur ve temizlenmesi neredeyse imkansızdır.

UYGULAMA HAKKINDA

  • Alkalinite, sülfat ve klorür toplamından en az iki kat fazla olmalıdır,
  • pH aralığı 6,8 – 9, çözünmüş oksijen miktarı demir miktarının en az %15’i, mangan miktarının en az %30’u oranında olmalıdır,
  • Yatak yüksekliği minimum 76 cm, ters yıkama hızı 23-28 m/h, servis hızı 8-12 m/h. olmalıdır.min
  • Besleme suyunda serbest klor 0.5 ppm değerinden düşük olmalı, hidrojen sulfur, yağ, polifosfatlar  olmamalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk : Siyah

Yığın Yoğunluğu : 0.64-0.72 gr/cm3

Boyut : 10 x 40 mesh

Uniform Katsayısı : 2,7

Video

Ürün Adı : Birm