Aktif Karbon

Aktif Karbon yüksek oranda karbon ihtiva eden, çok gözenekli ve çok yüksek iç yüzey alanına sahip bir malzemedir. Aktif karbonun bu özellikleri kendisine çok kuvvetli bir adsorplama özelliği sağlar.

Aktif Karbon temel olarak kömür, hindistan cevizi kabuğu veya odundan üretilir. Üretim esnasında ilk olarak malzeme havasız ortamda ve orta sıcaklıkta(600 °C) karbonlaştırılır. Bu adımdan sonra malzeme ya buhar yolu(900-1100 °C) ile ya da kimyasal yöntemle aktifleştirilir. Bu adımla aktif karbon nihai ürün olarak çok gözenekli yapısına kavuşur. Kimyasal aktivasyon genellikle odundan imal edilen aktif karbona uygulanır.

İç Yüzey Alanı :

Aktif karbon adsorpsiyon kapasitesinin bağlı olduğu ilk parametre İç Yüzey Alanı (Internal Surface Area) parametresidir. Bu parametre N2 adsorpsiyonu ile ölçülür ve aktif karbonun yüzey alanını (m2/gr) cinsinden ifade eder. İç yüzey alanı 500-1800 arasında değişmektedir.

Gözenek Boyutu Dağılımı :

Micropore : 0-20 A° 1 A° = 10 –8 cm

Mesopore : 20-50 A°

Macropore : > 50 A°

Aktif karbon gözenek yapısının Micropore ve mezopore boyutunda olması adsorpsiyon için etkili olması anlamına gelmektedir. Hindistan cevizi bazlı aktif karbonda micropore oranı yaklaşık %90’dır. Kömür bazlı aktif karbonda micropore/mesopore oranı yaklaşık % 60/30 dur. Odun bazlı aktif karbon ise yaklaşık %40-50 macropore yapıya sahiptir.

Aktif Karbon seçiminde önemli olan diğer iki parametre kül(ash) muhtevası ve sertlik değeridir. Bir aktif karbon için sertlik değeri ne kadar yüksek ise parçalanmaya ve mekanik kuvvetlere karşı o kadar dirençli demektir ve aktir karbon ömrü uzun olur. Kül oranı ne ise sisteme yüklenen aktif karbon o oranda azalacak demektir çünkü karbon içindeki külün tamamı ilk ters yıkama ile deşarj edilecektir.

Uygulama Alanları : Aktif Karbon, su-hava arıtımında ve endüstriyel proseslerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İçme Suyu Arıtımı : Organik bileşiklerin ve klorun tutulmasında

Atıksu Arıtımı : COD – BOD5 değerlerinin son arıtımında, renk gideriminde, civa, vanadyum, fosfor, florür, siyanür, hidrokarbon, PCBS, organik asit, fenol içeren atıksuların gideriminde kullanılır.

Hava ve Gaz Arıtma : Dioksin giderim(yüksek kaliteli bitüm kömür bazlı aktif karbon ile),  Solvent geri kazanmada, koku gideriminde, hidrokarbonların arıtımında, nitrojenin havadan, metanın fermente gazlardan, helyumun doğalgazdan ayrılmasında kullanılır.

Endüstriyel Prosesler : Uçucu organik solvent gerikazanımı, sentetik fiber ve sentetik reçine endüstrisi, kağıt işleme endüstrisi, petrokimya, tutkal üretimi, fotoğraf film üretimi, aseton, benzen, dimetilbenzen, alkol ve esterlerin rafine edilmesinde kullanılır. Şeker ve glükoz üretiminde, sitrik asit üretiminde, gıda endsütrisinde renk, koku gideriminde yaygın olarak kullanılır. Medikal ve ilaç endüstrisinde(çoklukla odun bazlı aktif karbon kullanılır) kimyasal reaktiflerin renk gideriminde ve saflaştırılmasında, ilaç hammadleriinin biyolojik kimyasalların saflaştırılmasında

Değişik özelliklerde granül, toz ve silindirik aktif karbon ürünlerimiz olmakla beraber sitemizdeki pdf dosyalarında stoklarımızda bulundurduğumuz aktif karbon ürünlerimizin özellikleri belirtilmiştir.

Video

Ürün Adı : Aktif Karbon