Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımı

ATIK SU GERİ KAZANIM  

Atıksu geri kazanımında seçilen teknolojiler arıtılacak atıksuyun özelliklerine ve geri kullanım amacına göre belirlenmektedir. Bu kullanım amaçları öncelikle sulama suyu, yıkama suyu veya soğutma suyu olmaktadır. Ancak daha ileri arıtma teknikleri kullanılarak kazan besleme suyu, proses suyu hatta içme suyu da elde edilmektedir. Bu teknolojilerin uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi ve proses parametrelerinin, işletme maliyetlerinin hesaplanması için, TOLEM laboratuar ve pilot test denemeleri yapmaktadır.

Geri kazanım sistemleri genellikle klasik arıtma yöntemleri ile arıtılmış sulara uygulanmaktadır. Bu adımdan sonra MBR ünitesi ve/veya ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve son olarak UV dezenfeksiyon sistemleri gelmektedir.

Görüldüğü gibi su geri kazanımı için membran teknolojileri kullanılmaktadır ;     

MF(Mikrofiltrasyon)

UF(Ultrafiltrasyon)

Nanofiltrasyon

MBR(Membranbioreaktör)

RO(Ters Ozmoz)  

TOLEM ARITMA, Atıksu gerikazanımında sağladığı  çözümlerle suyun ekonomik ve en verimli  şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Güvenilir ve gelişmiş teknolojimizle, size önemli avantajları bulunan en iyi çözümleri sunuyoruz ;

Ar-ge destekli güvenilir dizayn ve projelendirme,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük ilk yatırım maliyeti,

Düşük işletme maliyeti,

Çevrenin korunması…

MBR PROSES ŞEMASI :

MBR su içinde batık çalışan bir ultrafiltrasyon prosesidir. MBR fiberleri nominal olarak 0.03 mikron hassasiyetinde bir filtrasyon sağlar. Bu nedenle atıksudan askıda katı maddeler, BOI, mikroorganizmalar giderilmiş olur ve kristal berraklığında arıtılmış su elde edilir. MBR çıkış suyuna bu kademeden itibaren ters ozmoz teknolojisi uygulanabilir. Bu sayede gerikazanılan suyun kalitesi oldukça artar ve kullanım alanı çeşitlenmiş olur.

Parametre

Atıksu

MBR Çıkış

RO Çıkış

BOI(mg/lt)

2250

<1

 

AKM(mg/lt)

1100

<1

 

İletkenlik(µS/cm)

 

2000

<100

 

Tolem Arıtma’nın sağladığı aşağıdaki adımları takip edin ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren , güvenilir, ekonomik bir sisteme sahip olun ;

Adım 1: Fizibilite Çalışması

Adım 2:Laboratuar testi

Adım 3: Pilot test

Adım 4: Dizayn ve İmalat

Adım 5: Devreye alma

Video

Ürün Adı : Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımı