Sodyum Hipoklorit Jeneratörü

SODYUMHİPOKLORİT JENERATÖRÜ

Tuz İle Yerinde Klor Üretim Sistemidir.

İdeal Kullanım Alanları :

*  Su Geri Kazanım Sistemleri

* Su Sporları, Yüzme Havuzları ve SPA Merkezleri

* Soğutma Kuleleri ve Yangın Suyu Sistemleri

* Gıda ve İçecek Prosesleri

* Deniz Taşıtları ve Petrol Platformları

* Petrol Sondaj Enjeksiyon Sistemleri

* Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

* Hastane, Sanayi ve Ticari İşletmeler

*Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Sistemleri

Avantajları :

Ekonomik, Çevreye Dost, Güvenli , Kolay Kullanım, Düşük Tüketim, Kararlı Performans, Doğru Dozaj , Kazalarda Düşük Risk, Düşük Maliyet, Kolay Depolama

 

 

Klor Gazı

Klor Dioksit

Sodyumhipoklorit

 

 

Üretim

Formül

NaClO3 + 2HCl = ClO2 + 1/2 Cl2 +NaCl + H2O

2NaCl+2H2O=electrolysis=

H2+Cl2+2NaOH

NaCL + H2O =electrolysis=NaCLO + H2

Ham Madde

Hidroklorik Asit ve Sodyumklorat ya da Sodyumklorit

Endüstriyel Tuz

Tuz + Su veya Deniz Suyu

Satınalması Zor

Satınalması Kolay

Satınalması Kolay

 

Depolama ve Doz

Depolama

Gaz, Depolarda Muhafaza Edilemez

Basınçlı Kaplarda

PE Plastik Tank

Dozlama Ekipmanları

Sifon

Vakum

Pompa

Doğru Dozlama

Düşük Hidroliz Hızlı, Yanlış Dozaj

Düşük Hidroliz Hızlı, Yanlış Dozaj

Kesin Dozaj

 

 

 

Durum

Konsatrasyon

CLO2 + CL2 Gaz Karışımı

% 95

Kararlı Düşük Sıvı Konsantrasyonu

Durum

Ağır Tahriş Edici, Zehirli ve Patlayıcı Bir gaz

Ağır Tahriş Edici, Zehirli ve Patlayıcı Bir gaz

% 0,5-0,8

Ürünler Tarafından

Klorat ve Klorit Değerinin Kolayca Aşılabilmesi ve Su Kalitesini Bozma

Klorat ve Klorit Değerinin Kolayca Aşılabilmesi ve Su Kalitesini Bozma

Yüksek Güvenlikli Dezenfektan

Sudaki Koku

Ağır Klor Kokusu

Ağır Klor Kokusu

Kokusuz

Uyarılar

Sızıntı

Kolayca, Büyük Ölçekli Difüzyon Maliyeti

Kolayca, Büyük Ölçekli Difüzyon Maliyeti

Sızıntı olduğunda yıkayın ve su ile seyreltin

Tedbir

Kesinlikle, Klor Sızıntı Emme Cihazı

Kesinlikle, Klor Sızıntı Emme Cihazı

Özel bir ekipmana ihtiyaç yok

 

Bakım

İşletme ve Bakım

Profesyonel Eğitim

Profesyonel Eğitim

Özel bir gereklilik yoktur

İlaç Maliyeti

Yüksek

Yüksek

Düşük

Ekipman Maliyeti

Yüksek

Yüksek

Yüksek

İşletme ve Bakım

Yüksek

Yüksek

Düşük

 

Akıllı kontrol sistemi sayesinde hiçbir insan gücüne ihtiyaç duyulmadan çalıştırılır. Makine herhangi bir keskin koku yaymadan sessizce çalışır.

10 Yılda 2000 Sistem

TUZ İLE KLOR ÜRETİMİ VE OTOMATİK DOZLAMA SİSTEMİ

1- Tuz, bir tank içerisinde % 25 oranında çözlülür

2- Filtrelendikten sonra % 3 konsantrasyona gelene kadar seyreltilir.

3- Makinede elektroliz edilir.

4- 5000 ppm değerine ulaşan sodyumhipoklorit depo tankına alınır.

5- PLC ile Kontrol edilen sistemden bir dozaj pompası vasıtası ile tesisata dozlanır.

6- Tesisat içinde bir statik mikser vasıtası ile su ile karıştırılır.

7- Bakiye klor ölçüm cihazında set edilen değere göre dozlama yapılır.

ÇÖZELTİ SİRKÜLASYON SİSTEMİ

1- Manuel çalıştırma modunda tanka yeterince tuz eklenir.

2- Üst seviye sensörüne ulaşana kadar otomatik modda tanka su ilave edilir.

3- Otomatik kontrol modunda sirkülasyon için pompa çalıştırılır.

4- Otomatik kontrol modunda % 25 konsantrasyona getirilmiş çözelti seyreltme adımına gönderilmek üzere vana yön değiştirir.

SEYRELTME SİSTEMİ

1- Hazırlanan tuzlu su çözeltisi otomatik kontrolde filtreye beslenir.

2- % 25 Konsatrasyondaki çözelti tank içerisinde % 3 lük hale getirilir.

3- % 3 lük çözelti elektroliz cihazına pompalanır.

ELEKTROLİZ VE DEPOLAMA SİSTEMİ

1- % 3 lük çözelti, elektroliz cihazında 5000 ppm değerine ulaşıncaya kadar elektroliz edilir.

2- Ardından depo tankına gönderilir.

3- Depo tankına blower ile hava gönderilerek H2 gazının atılması sağlanır.

4- Tanktaki üst seviye sensöründen dolu sinyali geldiğinde makine durur.

DOZAJ SİSTEMİ

1- 5000 ppm değerindeki çözelti pompa vasıtası ile tesisata dozlanır.

2- Tesisattaki statik mikser vasıtası ile çözelti suya karıştırılır.

3- Bakiye klor ölçer ölçtüğü değerleri PLC’ ye gönderir.

4- PLC vasıtası ile dozaj pompası ayarlanan dozlama kapasitesinde dozaj yapar.

5- Bütün değerler, kontrol kabini üzerindeki dokunmatik ekrandan ya da bilgisayar üzerinden görülebilir.

TÜM EKİPMANLARIN TEK KASA ÜZERİNDE BULUNDUĞU SİSTEM

TÜM EKİPMANLARIN AYRI OLARAK BULUNDUĞU( SPLIT TYPE ) SİSTEM

SPLIT TİP SİSTEME AİT MAKİNELER

SİSTEMİ MÜKEMMEL YAPAN ÖZELLİKLER

Video

Ürün Adı : Sodyum Hipoklorit Jeneratörü