Demineralizasyon Sistemleri

DEMİNERALİZASYON SİSTEMLERİ

Demineralizasyon, su içinde bulunan tüm iyonların giderilmesi işlemidir. Su içindeki (+) değerlikli iyonlar katyon değiştirici reçine ile (-) değerlikli iyonlar ise anyon değiştirici reçine ile tutulur. Katyon ve Anyon Değiştiricilerde iyon değiştirici reçineler kullanılır. Bu iki ünitenin kullanılması ile suyun iletkenliği 2 µS/cm değerine kadar düşürülebilir.

İletkenliğin ve silis’in daha düşük değerlere düşürülmesi gerektiğinde Karma Yatak(Mixed Bed tankları ve elektrodeionizasyon sistemleri (EDI) kullanılmaktadır. Mixed bed/karma yatak tankları içinde hem katyonik hem de anyonik reçine bulunur. Bu üniteler suyun içinde kalan son iyonları da tutarak bir nevi cila işlemi görmektedirler. Mixed Bed ünitesi ile suyun iletkenliği 0.2 µS/cm değeri altına kadar düşürülebilir.

 

Mixed Bed(Karma Yatak) Sistemi

     

Demineralizasyon tesislerinin dizaynında hamsuyun detaylı bir analizi yapılmalı ve amaçlanan demineralize suyun gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Yatırımın planlanması aşamasında ;

Uygun ve kaliteli malzeme ve ekipman seçimi,
Otomasyon kullanımı,
Düşük işletme maliyeti,
Ve yukarıdaki şartları sağlamak için optimum yatırım maliyeti amaçlanmalıdır.

Demineralizasyon Sistemi

DEALKALİZASYON SİSTEMLERİ

Dealkalize su tesisleri, alkaliniteye bağlı olan sertliğin yüksek olduğu sularda hem alkaliniteyi hem de sertliği gidermek amacı ile uygulanmaktadır. Suyun içindeki sertlik iyonları öncelikle bikarbonata bağlı olarak bulunurlar. Sertlik, alkaliniteden yüksek ise geri kalan sertlik iyonları sülfat veya klorür iyonlarına bağlanarak bileşik oluştururlar.

Dealkalize Su Tesisinde Yer Alan Üniteler ve Fonksiyonları:

1. Zayıf Asidik Katyon değiştirici : Bikarbonatları CO2 de dönüştürür ve bikarbonata bağlı olan sertlik iyonlarını tutar.
2. CO2 – Degazörü : CO2’ i uzaklaştırarak TDS’ i düşürür.
3. Nötralizasyon : Dealkalizasyon tesislerinde degazörden sonra nötralizasyon sistemi kullanılması gerekmektedir. Bunun sebebi zayıf asidik katyon değiştirici çıkışında suyun Ph değerinin 4-5 civarında olmasıdır.
4. Yumuşatıcı : Bikarbonata bağlı olmayan sertlik iyonlarını tutar. Bu bağlamda eğer sertlik değeri bikarbonattan yüksek değil ise su yumuşatmaya gerek yoktur.

 

Video

Ürün Adı : Demineralizasyon Sistemleri