Membran Teknolojileri

MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ

Membran teknolojileri dendiğinde temel olarak Ters Ozmoz, Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon ve Mikrofiltrasyon teknolojileri anlaşılmaktadır ve bu teknolojiler üretim ve arge çalışmaları sonucunda her geçen gün daha geniş uygulama alanı bulmaktadır.

 

Ters Ozmoz : Ters ozmoz sudaki istenmeyen mineralleri azaltmak amacıyla, suyun yarı geçirgen membrandan basınç uygulanarak geçirilmesi işlemidir. Böylece sudaki çözünmüş tuzlar, kolloidler ve diğer organik moleküller tutulmuş olur. Membran teknolojilerindeki gelişim ve ucuzlama, Ters Ozmoz(RO) sistemlerini su arıtma konusunda en yaygın kullanılan sistemler haline getirmiştir.

TOLEM tuzluluk giderimi ve içme suyu temininin birçok adımında anahtar teknolojiler uygulamaktadır; Bunlar Ultrafiltrasyon, Ters Ozmoz, CO2 dozlama, pH düzeltme ve UV dezenfeksiyon sayılabilir. 

İhtiyaçlar için en uygun prosesin belirlenmesi, enerji tüketimi, membran ömrü ve performansı sistemin işletme maliyetini belirlemektedir.  Tuzluluk giderimi projelerinizde bir partneriniz olarak TOLEM sizlere en uygun ve ekonomik çözümler sunar. 

Ters ozmoz sistemlerinde kullanılan ve arıtma işleminin gerçekleştiği membranlar hamsu içindeki bazı iyonlara karşı oldukça hassastırlar ve bu sebeple ters ozmozdan önce iyi bir ön arıtma sistemine ihtiyaç duyulur. Ön arıtma sisteminde genellikle aşağıdaki üniteler bulunur ;

  • Dezenfeksiyon
  • Etkili Filtrasyon

Multimedya Filtre, Aktif Karbon Filtre, Ultrafiltrasyon, Mikrofiltrasyon

  • Demir&Mangan Giderimi

Ön Arıtma işleminden geçen su ters ozmoz sistemine iletilir ve ters ozmoz sisteminde arıtılmış su  (permeate) ve deşarj (concentrate) su olarak ikiye ayrılır.

TOLEM ters ozmoz sistemlerini kompakt bir platform üzerine kurar. Tüm ekipmanlar kolayca görülebilecek ve bakım için rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde yerleştirilir.

Ters ozmoz sistemleri için üretilen suyun (permeate) iletkenlik değeri sürekli olarak bir otomasyon sistemi tarafından kontrol edilmelidir. TOLEM otomatik kontrollü Ters Ozmoz sistemleri kurar.

     

Ters Ozmoz neredeyse bütün su kaynakları için uygulanabilir ;

Kuyu Suyu

Şebeke Suyu

Yüzey Suyu(Göl, Nehir, Deniz)

 

NANOFİLTRASYON

Nanofiltrasyon, moleküler ağırlık sınırı ultrafiltrasyon ile ters osmoz arasında olan bir membran ayırma yöntemidir. Nanofiltrasyon membranları gözenekleri ve yoğunlukları nedeniyle  ters ozmozdan daha yüksek debileri daha düşük basınçlarda sağlar.

Bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında kullanılır. Tıpkı Ters Ozmoz membranları gibi benzer fiziki yapıya sahip membranları bulunur ancak işlevi ve çalışma prensipleri açısından Ters Ozmoz membranlarına göre farklılık gösterir.

Nanofiltrasyon Membranları; sodyum ve klorid gibi tek değerlikli iyonların geçmesine büyük oranda izin verirken iki değerlikli (divalent) örneğin MgSO4 ve CaSO4 gibi tuzların ve daha büyük iyonların, sudan uzaklaştırılmasında üstünlük sağlar. Nanofiltrasyon membranları TFC tip membranlardır.

Nanofiltrasyon Sistemleri ;

Makromoleküller

Tek değerlikli iyonlar(belli oranda)

Çift değerlikli iyonlar(çok yüksek oranda)

Divalent ve Multivalent Demir

Renk Giderimi

TOC Giderimi,

Su yumuşatma sistemlerinin yerine, özellikle, Yüksek Ca+2 ve SO4-2 iyon miktarlarının gideriminde

Süt Proseslerinde,

Soğutma Kuleleri çevrim suyu

Kostik gerikazanım prosesinde

kullanılabildiği gibi Demineralizasyon, Konsantrasyon ve Seperasyon amacıyla da kullanılır.

Tolem Arıtma uzman mühendisleri ile NF membranları ile çözmek istediğiniz proseslerde en uygun ve mükemmel verimlilikteki sistem kurulumunu seçmenize yardımcı olur.

ULTRAFİLTRASYON

Ultrafiltrasyon su ve sıvılardan askıda katı maddeleri, bakteri, protozoa ve belli oranda virüsleri ayıran basınç gerektiren bir teknolojidir. Fiberler yüksek moleküllü kimyasallardan üretilen asimetrik yarı geçirgen membrandır. Beslenen akışkan membranın içinden veya dışından uygulanan basınçla geçer. Çözünmüş maddeler ve düşük molekül ağırlıklı moleküller membran duvarını geçerek ürün suyunu oluşturur. Büyük moleküller, askıda katı maddeler ve bakteriler ise deşarj suyunu(reject) oluşturur. Bu şekilde ayırma, konsantrasyon ve arıtma prosesi gerçekleşmiş olur.

     

Modüllerin tipik uygulama alanları ;

 

İçme suyu temini,

RO ön arıtımı,

Proses suyu filtrasyonu

Yüzme havuzu filtrasyonu

 

           

Su ve atıksu geri kazanımı

İçecek endüstrisinde

Katoforez ve kaplama endüstrisinde

Madencilik

Kağıt sanayiinde….   

 

Video

Ürün Adı : Membran Teknolojileri