EDI ( Elektrodeiyonizasyon )

SÜREKLİ ELEKTRODEİYONİZASYON (CEDI) TEKNOLOJİSİ

Sürekli Elektrodeiyonizasyon (CEDI); kimyasal madde gerektirmeyen, ultra saf deiyonize su üretmek için iyon değiştirici reçine ve elektrik enerjisi kullanan bir prosestir. İyon değiştirici reçineler, elektrodeiyonizasyon hücrelerinden elektrik akımının geçişine izin vermek için köprü gibi kullanılmaktadır. Bu durum modüllerin herhangi bir rejenerant enjeksiyonu veya konsantre çevrim olmadan işletilmesini sağlar. CEDI, ters ozmoz ürün suyunu ultra saf su haline getirmek için tasarlanmıştır. CEDI, klasik karma yatak (Mixed Bed) ünitelerinin yerine geçen çevre dostu bir teknolojidir.

NEDEN CEDI ?

CEDI rejenerasyon için kimyasal kullanmamaktadır. Bu güvenli çalışma alanı anlamına gelmektedir. Çünkü tehlikeli asit ve kostik işleme ve saklama ihtiyacı yoktur. Atık nötralizasyonu veya bertaraf sorunları yoktur.

CEDI, konvansiyonel iyon değişim proseslerine göre daha düşük işletme maliyetine sahiptir.  Yüksek saflıkta su sağlamak için çok az miktarda elektrik gücü gerekmektedir. Asit ve kostikle rejenerasyon olmaması, daha az operatör gereksinimi ve daha düşük işçilik maliyetleri anlamına gelmektedir. Kimyasal depolama, pompalama ve nötralizasyon ekipmanlarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

CEDI, konvansiyonel iyon değişim proseslerine göre daha az alan kaplamaktadır. Yani aynı miktarda su sağlamak için daha az alana ihtiyaç vardır.

CEDI PROSES DİZAYNI

 • Sistem dizaynı besleme suyu kalitesine bağlıdır:

RO projeksiyonu veya RO ürün analizi baz alınır.

 • CEDI projeksiyon programı kullanılır:

Gerekli modül tipi ve sayısı tespit edilir.

İstenilen su kalitesi ve miktarına göre dizayn edilir.

 • Diğer parametreler:

Ön arıtma: Sertlik iyonlarının çökmesi (scaling), kirlenme (fouling) ve oksidasyonun engellenmesi gerekir.

Kontroller: Hidrolik şokların ve koç darbelerinin engellenmesi gerekir.

CEDI Besleme Suyu Kalite Sınırları

Parametre

Limit

Elektriksel İletkenlik

<40μS/cm

Sıcaklık

5-45 0C

Giriş Basıncı

20 – 100 psi (1.4 – 7 bar)

Serbest Klor

< 0.02 ppm

Fe, Mn, S-

< 0.01 ppm

pH

4-11

Toplam Sertlik

<1 ppm (CaCO3)

Çözünmüş Organikler

<0.5 ppm

Silika

<1 ppm (SiO2)

 

Tipik Proses Akım Şeması

CEDI NASIL ÇALIŞIR ?

 • Bileşenleri:

İyon değiştirici membranlar

İyon değiştirici reçineler

DC elektrik potansiyeli

 • Sistem elektrik enerjisi ile çalışır.
 • İyonlar ürün (seyreltik) bölümden konsantre (reject) bölümüne transfer edilir.
 • Anyonlar anot yönünde, katyonlar katod yönünde hareket eder. Tuzlar ise zıt şarj edilmiş  elektrodlara doğru hareket ederler.
 • Elektrik enerjisi ve iyon değiştirici membranlar, seyreltilmiş çözeltiyi ve konsantre çözeltiyi meydana getirirler.

 

Özetle genel uygulama prensibi şu şekildedir. CEDI aslında klasik iyon değiştirici reçineleri kullanarak suyu saflaştırır, ama bir farkla, CEDI sisteminde sudaki iyonlar elektrik akımı ile önce reçine yatağına yönlendirilir ardından da drenaja gönderilir. Elektrik akımı aynı zamanda su moleküllerini hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarına ayırır. Bu iyonlar reçine yatağını sürekli rejenere eder. Böylece kimyasal (asit-kostik) kullanılmaz.

 

SEÇİCİ GEÇİRGENLİK

 • Anyon membranlar

Difüzyon boyunca anyonların geçişine izin verir.

Difüzyon boyunca katyonların geçişine izin vermez.

 • Katyon membranlar

Difüzyon boyunca katyonların geçişine izin verir.

Difüzyon boyunca anyonların geçişine izin vermez.

CEDI MODÜLLERİ İLE UZAKLAŞTIRILAN MADDELER

 • Çözünmüş tuzlar
 • Karbondioksit (CO2)
 • Çözünmüş silikat
 • Ammonia (NH3)

CEDI MODÜLLLERİNİN UZAKLAŞTIRAMADIKLARI

 • Partiküller
 • Organikler
 • Bakteriler
 • Pirojenler

UYGULAMA ALANLARI

 • Ilaç Üretimi

 • Buhar Türbinleri

 • Mikroelektronik Uygulamaları

 • Enerji Santralleri

 • Gıda Endüstrisi

 • Laboratuvar Uygulamaları

 • Hemodiyaliz

 

Video

Ürün Adı : EDI ( Elektrodeiyonizasyon )