IONPURE -VNX - CDIT EDİ Modülleri

ONPURE- VNX-CDIT  EDI MODÜLLERİ ( YÜKSEK SERTLİK ve SİLİKA İÇEREN SULAR İÇİN )

Ionpure VNX-CDIT modülleri ultra safsu üretimi için güvenilir, kendini ispatlamış kesintisiz elektrodeiyonizasyon(CEDI) teknolojisi ile dizayn edilmiştir. VNX-CDIT modüllerinin performansı tek paslı ters ozmoz tesislerinin ürün suyu ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir. Öyle ki ; VNX-CDIT modülleri 4 ppm CaCO3sertlik değerine sahip olan sularla bile çalışabilmektedir.

Performans Değerleri                                      VNX30-CDIT  VNX15-CDIT

 

Geri Kazanım Oranı :                                                               % 80-90

Nominal Basınç Kaybı :                                                         1,4-2,1 bar

DC Voltaj Aralığı :                                                                      0-600

DC Amperaj Aralığı :                                                0- 13,3                 0-6,6

Üretim Suyu Kalitesi :                                                     > 16 megaohm-cm

Silika Giderim Oranı :                                                             > % 99,5

Bor Giderim Oranı :                                                                > % 95

Sodyum, Sülfat  ve Klorür Giderim Oranı :                         > % 99,5

 

 

 

Besleme Suyu Limit Değerleri

 

Su Tipi : RO Ürün Suyu

İletkenlik : CO2 ve Silika dahil < 100 µS/cm

SiO2  : < 2 ppm

Fe, Mn, S : < 0,01 ppm

Cl2 : < 0,02 ppm

Toplam Sertlik : < 4 ppm CaCO3

Çözünmüş Organikler ( TOC-C ) : < 0,5 ppm

pH : 4-11

Sıcaklık : 5-45 °C

Basınç : 1,4- 7 Bar

 

KAPASİTELER

Modül Tipi

Nominal Üretim Debisi

( m3 /saat )

Minimum Üretim Debisi

( m3 /saat )

Maksimum Üretim Debisi

( m3 /saat )

VNX30 - CDIT

6,8

3,4

10,2

VNX15- CDIT

3,4

1,7

5,1

 

Video

Product Name : IONPURE -VNX - CDIT EDİ Modülleri