EXION İyon Değiştirici Reçineler

Tolem Arıtma, 2003 yılından beri Türkiye distribütörü olduğu ISO 9001 belgeli Exion İyon Değiştirici Reçineler aşağıda belirtilen tiplerde üretilmekte ve çok çeşitli endüstriyel uygulama alanları bulunmaktadır. Teknik destek için Tolem Arıtma ile irtibata geçiniz.

Katyon Değiştirici Reçineler :

 

Kuvvetli Asidik Katyon Değiştirici Reçine (Gel Type)

Yumuşatma, Demineralizasyon, Karma Yatak(Mixed Bed), Ultra Safsu, Akışkan Yatak, Antibiyotik Saflaştırma.

Kuvvetli Asidik Katyon Değiştirici Reçine (Macroporous)

Fiziksel kırılmaya ve ozmotik şoka dayanıklı ve organik kirlenmeye karşı dirençli tip reçineler. Demineralizasyon, Karma Yatak(Mixed Bed) ve Ultra Safsu Temininde.

Zayıf Asidik Katyon Değiştirici Reçine (Macroporous)

Fiziksel kırılmaya ve ozmotik şoka dayanıklı ve organik kirlenmeye karşı dirençli tip reçineler. Yumuşatma, Demineralizasyon ve Dealkalizasyon amaçlı yüksek kapasiteli reçinelerdir.

 

Anyon Değiştirici Reçineler :

 

Kuvvetli Bazik Anyon Değiştirici Reçine (Gel Type)

Demineralizasyon, Silis giderimi, Karma Yatak(Mixed Bed), Ultra Safsu, Akışkan Yatak, Antibiyotik Ekstraksiyonu, organik asit adsorpsiyonunda, Gıda endüstrisinde.

Kuvvetli Bazik Anyon Değiştirici Reçine (Macroporous)

Fiziksel kırılmaya ve ozmotik şoka dayanıklı ve organik kirlenmeye karşı dirençli tip reçineler. Demineralizasyon, Karma Yatak(Mixed Bed) ve Ultra Safsu Temininde.

Zayıf Bazik Anyon Değiştirici Reçine (Macroporous)

Fiziksel kırılmaya ve ozmotik şoka dayanıklı ve organik kirlenmeye karşı dirençli tip reçinelerdir. Çok yüksek kapasiteli ve iyi kinteki özelliğe sahipitrler. Demineralizasyon, Akışkan Yatak, Sakaroz, Fruktos, Glikoz ve diğer organik solüsyonların renk gideriminde, Siyanür solüsyonundan altın rafine edilmesinde kullanılmaktadır.

 

 

 

 

Özel Tip Reçineler :

 

3 Yatak(Tribed) Reçineler

Yüksek lineer hızla çalışan demineralizasyon sistemleri için dizayn edilmişlerdir. Lineer Hız : 80 m/st. değerine kadar ulaşabilir.

Kondensat Sistem Reçineleri

Kondens suyu saflaştırma için kullanılırlar. Fiziksel kırılmaya ve ozmotik şoka, oksidasyona, yüksek sıcaklığa dayanıklıdırlar. Lineer Hız 120 m/st. değerine ulaşabilir.

Katalist Reçineler

Super-Gel  tip  reçinelerdir.  Yüksek  aktiviteli,  yüksek  seçicilik  özelliğine sahip mekanik gücü yüksek reçinelerdir. Bisphenol Apreparation ve MTBE hazırlanmasında kullanılır.

Chelating Reçineler

Ağır metal, bor adsorpsiyonu, civa giderimi, nitrat giderimi, arsenik gideriminde kullanılır.

Adsorbent Reçineler

Biyokimyasallar, organik madde giderimi, renk giderimi, meyse suyundan renk gideriminde kullanılırlar.

Inert Reçineler

Reçine yatağını sabit hareketsiz tutmat için ve ters akım, akışkan yatak sistemlerinde reçine yataklarının arasında kullanılırlar.

 

Uniform Dane Çaplı Reçineler :

Reçine dane çapları arasında çok az fark olan, dane çapı dağılımı düşük olan reçinelerdir. Yüksek kapasiteli, daha az rejenerasyon kimyasalı harcayan, mekanik etki ve şoklara daha dayanıklı tip reçinelerdir.

 

Ambalaj : 25 Lt’ lik PE torbalarda ve 1 m3 hacminde paletlerde.

Video

Product Name :